Rytmické dílny pro děti a mládež pod vedením zkušených lektorů

Nechte děti poznat magický svět hudby prostřednictvím hry na africké bubny a perkuse. Jedná se o ideální činnosti pro zlepšení tlělesné koordinace a posílení koncentrace u dětí, navíc bubnování stmeluje kolektiv a v dětských skupinách slouží i jako prevence šikany.

Bubnování do škol

Ať už jde o jednorázové rytmické workshopy či pravidelná setkání, vždy se snažíme zábavnou formou objevit dřímající rytmický potenciál u dětí všech věkových kategorií - od mláďat ve školce až po mládež na středních školách a gymnáziích. Metoda výuky, založená na muzikoterapeutických přístupech, vede k rozvoji rytmického cítění a nabízí způsoby, jak s rytmem v jeho rozmanitých formách dále pracovat.

Cesta rytmu - školy

Objevování rytmu uvnitř i kolem nás

Hra na bubny představuje jedinečný druh hudební komunikace, ve které děti společnými silami vytvářejí pestrou hudební kompozici. Jedná se o ideální skupinovou činnost, při které se každý naučí vnímat rytmus, naslouchat ostatním a zároveň projevit svou individualitu. Přírodní zvuk bubnů uvolňuje tělo i mysl a pomáhá odstraňovat psychické i emoční bloky. Děti se v průběhu workshopu rovněž naučí přirozeně propojit rytmus a pohyb v jeden celek pomocí tzv. rytmické pulzace – rozmanitých cvičení, která využívají rytmických slabik v kombinaci s dupáním a tleskáním. Tento druh cvičení představuje výborný prostředek pro celkový rozvoj tělesné koordinace bez ohledu na věk.

Radost z rytmu

Semináře jsou vedeny s ohledem na to, aby děti udržely po celou dobu pozornost a byly schopné využít v co možná největším rozsahu svou kreativní energii. Workshopy Cesta rytmu jsou zkrátka jedinečnou příležitostí poznat fascinující svět afrických rytmů srozumitelnou a zábavnou formou.

Vybrané reference

Workshopy pro děti a mládež v DDM Spektrum, spolupráce s DDM Ulita, pravidelné odpolední rytmické kroužky v Kouzelné škole (Montessori - Praha), výuka v rámci vzdělávacícho grantu EU v ZÚŠ Chodov, workshopy ve škole pro zrakově a sluchově postižené děti Jaroslava Ježka, Gymnázium Jižní Město, MŠ Lipka, ZŠ Zeleneč, ZUŠ Music Art Barrandov, Gymnázium Thomase Manna a další...

Cesta rytmu - školy_0