Výuka hry na africké bubny - djembe, dunduny, perkuse

Začátečníci + Mírně pokročilí

Kurz je určen všem, kteří mají zájem objevit svůj rytmický a obecně muzikální potenciál. Nejprve se zaměříme na provázanost tělesného pohybu a rytmu, pochopení různých rytmických forem pomocí vokalizace a samozřejmě také na základy techniky hry na djembe a basové bubny. Samotné jádro kurzu spočívá ve výuce některého z 4/4 tradičních rytmů, na kterém si ukážeme typické hudební principy, které se nacházejí uvnitř západoafrické tradice.

čas
pondělí 17:30 - 19:15
místo
budova OA Kollárova 5, Praha 8 - Karlín
cena
200 Kč / lekce ( + 20 Kč zapůjčení djembe) 1.400 Kč / permanentka na 8 lekcí
další informace
kurz probíhá od 4. 9. 2017
přihlášky a info
cestarytmu@cestarytmu.cz tel. 724 271 277

Mírně pokročilí až pokročilí - v roce 2017 neprobíhá!

V průběhu tohoto se zaměříme na provázanost tělesného pohybu a rytmu, pochopení různých rytmických a polyrytmických forem a samozřejmě také na základy techniky hry na djembe a basové bubny. Samotné jádro kurzu spočívá ve výuce některého z tradičních 12/8 rytmů, na kterém si ukážeme typické hudební principy, které se nacházejí uvnitř západoafrické tradice. Lekce jsou určeny pro mírně pokročilé i pokročilejší bubeníky.

čas
pondělí 19:15 - 20:45
místo
budova OA Kollárova 5, Praha 8 - Karlín
cena
180 Kč / lekce ( + 20 Kč zapůjčení djembe) 1.250 Kč / permanentka na 8 lekcí (bez djembe)
další informace
kurz probíhá od 9. 1. 2017
přihlášky a info
cestarytmu@cestarytmu.cz tel. 724 271 277

FireDance - africký tanec a techniky fireshow Banethi

Kurz zaměřený na nalezení a rozvoj osobitého tanečního projevu. Společně budeme nalézat a propojovat nové horizonty pohybu a vnímání vlastního těla. Tanec je ideálním nástrojem pro zlepšení pohybové paměti a celkové koordinace. Důraz klademe na přirozený pohyb, kontakt se zemí, pružnost celé páteře, prostor pro vnímání rytmu, dynamiku pohybu, vnímání vlastního těla a možnost improvizace.

V hodinách se budeme věnovat rozmanitým technikám vnímání těla v africkém tanci a postupně z nich vytvoříme taneční choreografii.

Cíle kurzu:

  • Rozvoj osobního kreativního potenciálu – tvořivost, koordinace, energie, inspirace
  • Důraz na spolupráci těla, hlasu a intuice
  • Obohacení pohybového slovníku
  • Posílení prostorového cítění
  • Individuální tvorba, partnerská spolupráce i skupinové improvizace

Africký tanec

Tradiční africký tanec reflektuje pohyby každodenního života v celé jeho rozmanitosti. Je dynamický, expresivní a vychází z uvolnění těla a mysli. Můžeme jej rovněž vnímat jako archetypální spojení hudby a pohybu, rytmu a energie. V průběhu workshopu se necháme plně prostoupit rytmem, abychom jej následně mohli zhmotnit v živém a individuálním výrazu…

Africký tanec je ideálním nástrojem pro zlepšení pohybové paměti a celkové koordinace. Důraz klademe na přirozený pohyb, kontakt se zemí, pružnost celé páteře, prostor pro vnímání rytmu, dynamiku pohybu, vnímání vlastního těla a možnost improvizace.

V první části taneční dílny se zaměříme na taneční choreografii, která má základ v tradičních pohybech západoafrického tance.

Kurz je vždy doprovázen živým bubenickým doprovodem.

úroveň
začátečníci až pokročilí
přihlášky a info
Tereza Kerle, firedance@email.cz, tel. 728 521 863